NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest Bluetooth®?

Bluetooth to nazwa znormalizowanej technologii bezprzewodowej umożliwiającej łączność pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi za pomocą fal radiowych krótkiego zasięgu. Z uwagi na wszechstronność zastosowań technologii bezprzewodowej Bluetooth®, nie wszystkie rodzaje urządzeń można zawsze łączyć ze sobą za pomocą jednego modułu. System Głośnomówiący Honda jest kompatybilny z telefonami obsługującymi standard Bluetooth®, wyposażonymi w funkcję głośnomówiącą. Standard pozwala na wzajemną komunikację szerokiego zakresu urządzeń z minimalnym nakładem sił użytkownika.

Skąd mogę się dowiedzieć, czy mój telefon będzie współpracował z Systemem Głośnomówiącym Honda?

Kliknij tu aby zapoznać się z listą telefonów z funkcją Bluetooth współpracujących z Systemem Głośnomówiacym Honda.

Co muszę zrobić aby mój telefon połączył się z Systemem Głośnomówiącym Honda?

Kliknij na link do instrukcji synchronizacji aby dowiedzieć się jak połączyć (lub “zsynchronizować”) twój telefon z twoim samochodem.

Jak mogę odebrać telefon za pomocą Systemu Głośnomówiącego Honda?

Jeśli synchronizacja jest zakończona twój telefon musi tylko być w samochodzie i być włączony. Możesz teraz odbierać telefony bez sięgania po swój telefon.

  1. Naciśnij i zwolnij przycisk “Talk” na kole kierownicy. System audio automatycznie przełączy się w tryb głośnomówiący. Zacznij rozmowę.
  2. Naciśnij przycisk “Back” na kole kierownicy kiedy skończyłeś rozmowę.

Jak mogę zadzwonić za pomocą Systemu Głośnomówiącego Honda?

Jeśli synchronizacja jest zakończona twój telefon musi tylko być w samochodzie i być włączony. Możesz teraz dzwonić bez sięgania po swój telefon.

  1. Naciśnij i zwolnij przycisk “Talk” na kole kierownicy. System audio automatycznie przełączy się w tryb głośnomówiący.
  2. Powiedz słowo “call.” System zapyta o nazwę lub numer telefonu abonenta do którego chcesz dzwonić.
  3. Naciśnij i zwolnij przycisk “Talk” na kole kierownicy i wypowiedz numer abonenta, do którego chcesz dzwonić. System potwierdzi numer i powie, “Say CALL, DIAL, or CONTINUE to add numbers.”
  4. Naciśnij i zwolnij przycisk “Talk” i powiedz “call.” Wtedy twój telefon wybierze żądany numer.
  5. Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk “Back”. System audio automatycznie powróci do poprzedniego trybu.

Akumulator szybko się wyładowuje gdy używam mojego Bluetooth’a.

Stan akumulatora zależy od wielu czynników, w tym urządzeń i/lub ustawień, które wybierasz i używasz, w tym systemu Bluetooth. Użycie systemu Bluetooth w przypadku niektórych telefonów może skutkować zwiększonym poborem prądu z akumulatora; wtedy, jeśli nie używasz systemu Bluetooth, wyłącz go w celu zachowania odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora.

Czym jest Bluetooth Audio?

Bluetooth Audio jest to możliwość bezprzewodowego odtwarzania muzyki poprzez samochodowy system audio z użyciem urządzenia Bluetooth. Powiąż urządzenie muzyczne z systemem głośnomówiącym Bluetooth Honda Handsfree Telephone, a następnie możesz odtwarzać muzykę poprzez samochodowy system audio.

Jak mogę dowiedzieć się, czy moje urządzenie będzie działać?

Urządzenie musi mieć profil Bluetooth A2DP oraz być wymienione na liście urządzeń kompatybilnych jako “zatwierdzone” dla funkcji “Bluetooth Audio”.

Czy mogę używać przycisków na centralnej konsoli (odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu, pomijanie), aby sterować kompatybilnym urządzeniem audio z funkcją Bluetooth?

Urządzenie musi mieć profil Bluetooth AVRCP oraz być wymienione na liście kompatybilnych urządzeń jako “zatwierdzone” dla funkcji “Bluetooth Audio”.

Co dzieje się w sytuacji, jeśli urządzenie muzyczne nie ma wymaganych profili Bluetooth? Czy nadal mogę odtwarzać muzykę poprzez samochodowy system audio?

Jeśli urządzenie jest wyposażone w złącze USB, można je podłączyć jako napęd USB.

Jakiej jakości dźwięku mogę się spodziewać, korzystając z funkcji Bluetooth Audio?

Jakość dźwięku odtwarzanej muzyki będzie się różnić w zależności od urządzenia, sieci i plików muzycznych.